köpvillkor

Kunduppgifter
Uppgifter som du lämnar i samband med köp kommer aldrig att lämnas ut till tredje part.

Ångerrätt
För beställningsvaror får du inte tillbaka frakten om du väljer att returnera stolen.
Genom konsumentköplagen har du 14 dagars ångerrätt vid köp på distans. Åberopas ångerrätt står kunden för frakten tillbaka till oss.
För beställningsvaror (stolar, strålkastare tex) tar vi ut 30% i returkostnad, beroende på vilken sorts vara det är.

Garanti
Våra produkter har 1 års garanti. (Raceprodukter lämnas endast uppstartsgaranti). Alla produkter ska monteras fackmannamässigt och man ska läsa igenom de råd som anges i förpackningen innan montering. Vid felaktiga installationer och skador som uppkommer vid montering eller användandet av våra produkter är garantin förbrukad. Produktgaranti gäller ej för förbrukningsvaror som t.ex lampor, xenon, dioder, LED och Neon. Vid garantiåtagande står kunden för returfrakten till oss. Vid fel på vara kontakta kundtjänst genom “kontakta oss” länken eller kund@sportstolen.se och ange ordernummer och felbeskrivning.

Transportskador
Sportstolen.se följer DHL’s regler för skadade gods. Eftersom DHL’s garanti inte gäller sju dagar efter leverans är det mycket viktigt att du iakttar följande: Om paketet är skadat när du hämtar det, gör omgående en skadeanmälan där du hämtar paketet eller får det levererat. Skulle du upptäcka skadan först när du kommit hem; ta med hela försändelsen tillbaka till utlämningsstället så snart som möjligt (men absolut senast sju dagar efter utlöst försändelse) och gör en skadeanmälan.
Observera att Sportstolen.se inte har möjlighet att ersätta dig för skador om du inte följer Transportörens regler för skadade gods.

Övrigt
Sportstolen friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Sportstolens sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet

Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Sportstolen lider ekonomisk skada, polisanmäls direkt.

Force Majeure Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Sportstolens kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Sportstolen befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Användningsområden
Vissa artiklar i sortimentet är avsedda för tävlingsverksamhet och saknar godkännande för framförande på allmän väg. Vi friskriver oss alla former av skador som kan uppkomma på fordon, person eller annat i samband med montage eller användande, samt eventuell negativ inverkan på fordonets säkerhet, köregenskaper eller garantiomfattning. Vissa artiklar levereras inklusive monteringsdetaljer och bruksanvisning och andra utan.

Sportstolen förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Sportstolen rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Sportstolen skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt.

Om du har några frågor angående våra köpvillkor så kontakta oss genom “kontakta oss” länken.

Sportstolen.se