Sportstolen.se

Kylsystemet

Kylvätska kan försämras med tiden och bör testas för att se om det fortfarande är bra, eftersom det kan vara svårt att berätta bara utifrån. Även om tester visar att kylning och frostskyddsskydd fortfarande är tillräckliga, kan frostskyddsmedel bli surare med tiden och förlora sina rostinhiberande egenskaper och orsaka korrosion. Korrosion kan skada kylaren, vattenpumpen, termostaten och andra delar av kylsystemet, så kylvätskan i ett fordon med mer än cirka 50 000 miles bör testas regelbundet. Det är för att leta efter tecken på rost och se till att det har tillräckligt med kylning och kokande skydd, även om kylsystemet verkar fungera korrekt. Det kan kontrolleras med testremsor som mäter surhet och med en hydrometer som mäter frys- och kokskydd. Om korrosionshämmarna har försämrats bör kylvätskan bytas ut. Kylsystemet kan också behöva spolas för att ta bort föroreningar oavsett vad underhållsschemat kräver eller hur många miles som finns på kilometertelleren. Å andra sidan, om testning visar att kylvätskan fortfarande gör sitt jobb och inte tillåter korrosion, ändrar det oftare än vad tillverkaren rekommenderar kan vara slöseri med pengar.